Xem cách mà một động cơ tàu thủy được lắp ráp tại cơ sở của Rolls-Royce ở Đức

Spread the love

Động cơ # Pearl15 này đang được lắp ráp tại cơ sở của Rolls-Royce ở Đức. Động cơ này vừa được đưa vào sử dụng trên tàu Bombardier # Global6500 # NBAA19 https://bit.ly/2FM2oqp

Leave a Reply

Your email address will not be published.