Waooo,kỳ diệu thật đấy

Spread the love

Robot này là một máy bay không người lái và một máy phát điện có thể thực hiện các nhiệm vụ giám sát. Có điều gì nó không làm được không?

Meet SoFi, the robot that swims like a fishLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *