Video giám sát ghi lại thời điểm một nhân viên phi hành đoàn tại sân bay ở Florida bị sét đánh

Spread the love


Chẳng có công nghệ nào bằng công nghệ của thiên nhiên,con người sẽ chẳng bao giờ tạo ra được năng lượng khổng lồ như của một tia chớp cả.

Leave a Reply

Your email address will not be published.