Tiếng còi tàu metro số 1 Bến Thành – Suối Tiên đã vang lên tại TP.HCM.

Spread the love

Tiếng còi tàu metro số 1 Bến Thành – Suối Tiên đã vang lên tại TP.HCM.
Theo thiết kế, mỗi toa tàu dài 20,75 mét; rộng 2,95 mét; tốc độ tàu chạy khoảng 80 km/giờ (trong đoạn hầm) và 110 km/ giờ (với đoạn trên cao); khổ đường ray 1,435 mét.

Leave a Reply

Your email address will not be published.