Thăm quan ảo một nhà máy sản xuất máy thở -The Hamilton Group

Spread the love

Công ty Hamilton là một doanh nghiệp toàn cầu với các cơ sở sản xuất tại Reno, Nevada và Bonaduz, Thụy Sĩ. Công ty Hamilton bao gồm ba bộ phận: Robotics, Phòng thí nghiệm & Cảm biến và Hamilton Medical.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *