scada trong hệ thống điện

Spread the love

Các video bên dưới này là tổng hợp một số thông tin về hệ thống giám sát ,thu thập dữ liệu và điều khiển SCADA được ứng dụng rất nhiều trong các hệ thống điều khiển tự động đang được ứng dụng trong thực tế mời các bạn cùng tham khảo.

https://www.youtube.com/watch?v=txi2p5_OjKU

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *