Robot siêu nhỏ liệu có phải giải pháp chữa trị các loại bệnh tật mới của người hiện đại

Spread the love

Nếu có thể tạo ra được những robot siêu nhỏ như thế này thì con người có thể chữa được nhiều loại bệnh tật khác nhau mà ngày nay chưa có giải pháp cũng nên.Quá tuyệt vời.

Nanobots cho thấy trí tưởng tượng của bộ não con người quả thật là vô cùng vô tận như vũ trụ bao la vẫn chưa khám phá hết giới hạn thực tế cuả nó vậy.Đáng kinh ngạc!

Leave a Reply

Your email address will not be published.