Robot ‘Gundam’ khổng lồ cao 60 foot này đã thực hiện các động tác thử nghiệm đầu tiên – hãy nhìn vào kích thước của nó!

Spread the love

Robot ‘Gundam’ khổng lồ cao 60 foot này đã thực hiện các động tác thử nghiệm đầu tiên – hãy nhìn vào kích thước của nó!Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *