Robot giúp giám sát chuồng gia cầm và tiết kiệm thời gian và sức lực cho nông dân

Spread the love

Hai doanh nhân trẻ tuổi ở Minnesota chế tạo một robot giúp giám sát chuồng gia cầm và tiết kiệm thời gian và sức lực cho nông dân. Robot “Poultry Patrol” được thiết kế để kiểm tra chất lượng không khí, đánh giá sức khỏe gia cầm và bới đất, và các công việc khác

Máy bay không người lái – tương lai của ngành nông nghiệp (VOA)

Leave a Reply

Your email address will not be published.