Phần mềm giúp bạn ghi(record) lại màn hình máy tính rồi lưu lại dưới dạng video

Spread the love

vào google.com gõ tìm kiếm phần mềm active presenter đi đến trang web http://atomisystems.com/activepresenter/free-edition/    rồi download phần mềm này về máy tính của bạn .Cài đặt và sử dụng phần mềm đó để ghi lại màn hình máy tính của bạn .

Hoặc download ở đây http://atomisystems.com/apdownloads/latest/ActivePresenter_setup.exe

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *