Ông tổ ngành cà khịa là đây chứ đâu,kkk

Spread the love

Có lẽ Mr Bean xứng đáng với danh hiệu ông tổ ngành cà khịa có lẽ không sai tẹo nào.

 


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *