Đôi khi chúng ta cố gắng hết sức cũng không thể có được thứ mình muốn nhưng đến khi buông tay rồi nó lại tự nhiên tìm đến với mình Quan trọng là lúc đó bạn còn cần nó nữa hay không.

Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published.