Ô tô đồ chơi chạy lòng vòng bên trong cái ly xem đã cái con mắt

Spread the love

Ngay cả khi kính bị lật ngược hoàn toàn, chiếc xe nhỏ bé chạy bằng pin này vẫn vượt qua được trọng lực thông qua gia tốc hướng tâm và ma sát nhẹ với bề mặt kính. 🍷🚗 Để biết thêm những kỳ tích vật lý như thế này, hãy xem Physicsfun.
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *