Nó là một con gà trống đẹp.

Spread the love

Con gà nhà tôi.Nó là một con gà trống đẹp.

Thực sự rất đẹp phải không các bạn.

Leave a Reply

Your email address will not be published.