Những robot này đã đóng đinh vào việc lật chai, chứng minh rằng ngay cả những thách thức trên internet cũng không an toàn trước sự tự động hóa.

Spread the love

Những robot này đã đóng đinh vào việc lật chai, chứng minh rằng ngay cả những thách thức trên internet cũng không an toàn trước sự tự động hóa.

Leave a Reply

Your email address will not be published.