Những hình ảnh về Đập Tam Hiệp con đập lớn nhất thế giới ở Trung Quốc

Spread the love

Những ngày gần đây lưu lượng nước đổ vể đập Tam Hiệp con đập lớn nhất thế giới ở Trung Quốc nên khiến nó ngày càng trở lên nổi tiếng do ở Trung Quốc những ngày gần đây mưa lũ liên tục khiến lưu lượng nước đổ về các hồ chứa nơi có đập Tam Hiệp ngày càng lớn và gây áp lực không nhỏ và nhiều thời điểm có nguy cơ tác động đến sự an toàn hồ đập đặc biệt là con đập lớn nhất thế giới này của Trung Quốc,khiến cơ quan vận hiành đập Tam Hiệp của Trung Quốc phải điều tiết xả lũ để đảm bảo an toàn cho con đập trước áp lực ngày càng tăng của mưa lũ lên con đập này.

Dưới đây là các hình ảnh về con đập Tam Hiệp nổi tiếng này của Trung Quốc.

Đập Tam Hiệp “khủng” đến mức nào mà là đập thủy điện lớn nhất thế giới?

Nước đổ về đập Tam Hiệp Trung Quốc lớn nhất ‘lịch sử’, mở 10 cửa xả lũ – VnewsLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *