Người đàn ông này đã phá hủy chiếc iPhone 11 hoàn toàn mới của mình bằng búa!

Spread the love

Người đàn ông này đã phá hủy chiếc iPhone 11 hoàn toàn mới của mình bằng búa và dao để thử độ bền của nó.Kết qủa rất đáng kinh ngạc.’

Chiếc iphone 11 của anh ấy
nó bị anh ta thử độ bền bằng dao
và thử độ bền của màn hình bằng búa

Kết quả như video này.

Leave a Reply

Your email address will not be published.