Một chuyến bay tuyệt vời trên một chiếc máy bay lịch sử thực sự.

Spread the love

Một chuyến bay tuyệt vời trên một chiếc máy bay lịch sử thực sự. Bay trên chiếc Grumman Duck 1939 đã được phục hồi tại Trân Châu Cảng khi quân Nhật tấn công. Chiếc máy bay này được sử dụng để giải cứu những người từ đại dương. Nó đã được khôi phục về các thông số kỹ thuật của nhà máy và rất đẹp.

Leave a Reply

Your email address will not be published.