Máy bay trực thăng Ingenuity đã hoàn thành chuyến bay đầu tiên trên sao Hỏa!

Spread the love

Máy bay trực thăng Ingenuity đã hoàn thành chuyến bay đầu tiên trên sao Hỏa! Xem toàn bộ video về chuyến bay từ trình điều khiển Perseverance. (đã chỉnh sửa)


Lên, lên và đi! Sự khéo léo #MarsHelicopter được thiết lập để tạo nên lịch sử. Nó sẽ thực hiện lần đầu tiên trong chuyến bay được cung cấp năng lượng trên một hành tinh khác vào thứ Hai, ngày 19 tháng 4. Đừng bỏ lỡ cơ hội xem trực tiếp đội trực thăng kiểm soát sứ mệnh bắt đầu lúc 6:15 sáng EDT (10:15 sáng UTC) khi họ nhận được dữ liệu và tìm hiểu xem chúng có thành công hay không.

 


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *