Máy bay tiếp nhiên liệu trên không trung, thủ tục kỳ diệu😲😲😲😱😱😱

Spread the love


Một video trên internet trình diễn kỹ thuật tiếp nhiên liệu trên không cho máy bay quá là ảo diệu,con người đúng là những thực thể thông minh nhất vũ trụ,kkk.

Leave a Reply

Your email address will not be published.