Làm thế nào để 1 đứa trẻ ăn hết bữa ăn của mình?

Spread the love


Supernanny là một chương trình truyền hình thực tế về cách các gia đình ở Anh dạy dỗ những trẻ hư đốn. Hãy xem họ làm thế nào để 1 đứa trẻ hư đốn ăn hết bữa ăn của mình?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *