Kỹ sư hệ thống NASA, Tiến sĩ Farah Alibay từ JPL nói về máy bay trực thăng Ingenuity và cách nó sẽ tách khỏi máy bay Perseverance và sau đó hạ cánh xuống Hành tinh Đỏ.

Spread the love

Kỹ sư hệ thống NASA, Tiến sĩ Farah Alibay từ JPL nói về máy bay trực thăng Ingenuity và cách nó sẽ tách khỏi máy bay Perseverance và sau đó hạ cánh xuống Hành tinh Đỏ.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *