Kính viễn vọng hubble

Spread the love
Thiết bị kính viễn vọng hubble là thiết bị quan sát quan trọng của loài người để khám phá vũ trụ,đó là một trong những phát minh vĩ đại nhất của nhân loại ngày nay.

Leave a Reply

Your email address will not be published.