Điều gì còn đọng lại sau thế vận hội Rio 2016 đối với du khách nước ngoài cũng như người dân bản xứ sau khi xem 206 đội thi đấu ở thế vận hội lần này

Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published.