Hàng ngàn người đã tụ tập tại thủ đô Sanaa, thủ đô Yemen, vào thứ bảy để ăn mừng sự hình thành của một cơ quan quản liên minh mới và tố cáo các cuộc không kích của liên minh Ả-dẫn.

Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *