Cuộc sống đó chính là một cuộc chiến

Spread the love

CUỘC CHIẾN MÀ BẠN KHÔNG ĐƯỢC BỎ CUỘC
Cuộc sống đó chính là một cuộc chiến, nếu bạn bỏ cuộc cũng đồng nghĩa với việc bạn bị kẻ thù mình tiêu diệt.
Có thể bạn không thắng hôm nay, nhưng bạn phải cố gắng mỗi ngày không từ bỏ để đạt được điều mình mong muốn, cũng như chiến thắng trong trò chơi cuộc sống để sinh tồn.
Follow: Người Trẻ Làm Nên Nghiệp Lớn
#adp #khatvongtre
Nguồn: Yours Wisely
Sub by Welearn


Leave a Reply

Your email address will not be published.