Chụp CT Scanner phương pháp chẩn đoán hình ảnh hiện đại trong y học

Spread the love

Chụp cắt lớp vi tính (Computed Tomography Scan – CT Scan) là thành tựu vượt bậc trong chẩn đoán hình ảnh, là công cụ hỗ trợ đắc lực cho các bác sĩ