Chúng tôi chế tạo rô bốt như thế nào và bạn có thể chế tạo rô bốt như thế nào?

Spread the love

Chúng tôi chế tạo rô bốt như thế nào và bạn có thể chế tạo rô bốt như thế nào?


Câu hỏi đặt ra là Robot chủ yếu được tạo ra để phục vụ và làm việc thay cho con người nhưng có khi nào đến một thời điểm nào đó trong tương lai robot lại có được trí tuệ của riêng nó và chống lại con người hay không?Nếu chúng có khả năng như vậy thì thực sự đáng sợ đấy!


Leave a Reply

Your email address will not be published.