Cái này bay được nè,muốn có một cái dùng ghê!

Spread the love

Cái này bay được nè,muốn có một cái dùng ghê!con robot này nhảy parkuo được mới kinh chứ


quá là xịn đi,muốn sở hữu lấy một trong hai con này thì tuyệt phải biết.
Một robot mới đáng kinh ngạc được lấy cảm hứng từ dây leo có thể phát triển gấp 25.000 lần kích thước ban đầu.

 Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *