Cách bật camera tích hợp bên trong của laptop(Webcam)

Spread the love

Để bật camera tích hợp bên trong của laptop có hai việc cần làm:

1.kích chuột phải vào my computer–>chọn Manage–>devices manage–>integreted image device–>xác nhận là intergreted WEBcam được đặt ở trạng thái Enable0900

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Mở trình duyệt web ra truy cập vào trang altercam.com tải phẩn mềm này về cài đặt và chạy phần mềm đó ,bạn sẽ bật được camera laptop để sử dụng theo ý của bạn.

111

9 thoughts on “Cách bật camera tích hợp bên trong của laptop(Webcam)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *