Bất ngờ mới nhất năm 2020 là một robot khổng lồ cao 18 mét có thể cử động chân tay.

Spread the love

Bất ngờ mới nhất năm 2020 là một robot khổng lồ cao 18 mét có thể cử động chân tay.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *