Anh chàng tự chế robot cắt tóc y như thợ

Spread the love


Xem video mô tả quá trình chế tạo và thử nghiệm thành quả chế tạo ra một con robot cắt tóc bằng kéo y như thợ cắt tóc mà rụng rời hết chân tay và tự hỏi không cẩn thận con robot nó cắt nhầm vào tai thì ăn đủ,kkk.
Nhưng dù sao cũng rất nể phục tài năng thiết kế chế tạo của anh ấy.1 like cho anh chàng rất ngầu này!


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *